Badania izolacyjności akustycznej przegród

Pomiar izolacyjności akustycznej – kiedy jest potrzebny?

Pomiary izolacyjności akustycznej budynków wykonuje się z dwóch głównych powodów. Pierwszym z nich są badania odbiorowe, przeprowadzane tuż po zakończeniu budowy lub modernizacji obiektu. Sprawdzamy wtedy, czy obiekt spełnia wszystkie normy akustyczne. Takie badania zlecają wykonawcy, deweloperzy, a czasem nawet najemcy powierzchni. Niekiedy badania te są wymagane do uzyskania certyfikatów takich jak BREEAM, lub w celu spełnienia specjalnych wymagań najemców, na przykład w kinach czy dużych korporacjach.

Kiedy jest możliwość wykonania badań?

Pomiary izolacyjności akustycznej można wykonywać zarówno dla przegród wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przegrody zewnętrzne obejmują ściany, które chronią budynek przed hałasem zewnętrznym, takim jak ruch drogowy, kolejowy, lotniczy czy hałas przemysłowy. Badania te sprawdzają izolacyjność na dźwięki powietrzne. Przegrody wewnętrzne to ściany i stropy wewnątrz budynków, które można badać pod kątem izolacyjności zarówno na dźwięki powietrzne, jak i uderzeniowe. Wymagania dotyczące tych przegród są określone w polskiej normie PN-B-02151-3:2015, która definiuje wymagane wartości izolacyjności w zależności od typu budynku i rodzaju sąsiadujących pomieszczeń.

Badania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych

W przypadku przegród wewnętrznych przeprowadzamy pomiary izolacyjności na dźwięki powietrzne i uderzeniowe.. Czas trwania pełnych pomiarów zależy od złożoności badanej przegrody oraz warunków pomiarowych. Średnio trwa to około 1 godziny dla jednej przegrody, ale może się wydłużyć lub skrócić, w zależności od lokalnie panujących warunków (tj. geometria przegród, trudność z pomiarem tła akustycznego itp.)

Nasze kompleksowe podejście do pomiarów i analiz izolacyjności akustycznej pomaga zapewnić, że poziom hałasu w Twoim otoczeniu jest zgodny z obowiązującymi normami, co jest kluczowe dla komfortu i zdrowia mieszkańców.

Rozpocznijmy współpracę w zakresie ekologii akustycznej. Na co czekasz?

Zapewniamy wsparcie i doradztwo akustyczne, przygotowujemy projekty i ekspertyzy akustyczne a także wykonujemy pomiary hałasu.

Przejdź do formularza