Akredytowane pomiary hałasu na stanowiskach pracy

Firma EKO AKUSTYKA oferuje akredytowane pomiary hałasu na stanowiskach pracy.

Podstawa prawna
Obowiązek i częstotliwość wykonania przez pracodawcę pomiarów hałasu na stanowiskach pracy wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166 z późn. zm.).

Metodyka Pomiary hałasu na stanowiskach pracy wykonywane są normą referencyjną PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011, przywołaną w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166 z późn. zm.)

Zakres akredytacji AB-1699

Kto jest zobowiązany do wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek określić czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy.
Jednym z czynników szkodliwych dla zdrowia jest hałas.
W sytuacji kiedy hałas staje się czynnikiem szkodliwym dla zdrowia, pracodawca musi zapewnić wykonanie badań i pomiarów, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności zakładu.
Badania te są uznawane przez organy nadzorcze za ważnie, tylko wtedy kiedy są wykonywane przez laboratorium akredytowane, metodą przywołaną w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166 z późn. zm.)

Zainteresowany ?