Nasza Oferta

Pomiary i analizy akustyczne
Projekty oraz montaż przemysłowej izolacji akustycznej

Analizy akustyczne

 • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko

 • przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć

 • tworzenie wniosków o pozwolenia zintegrowane

 • pomoc w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych

 • tworzenie map akustycznych poziomów hałasu w środowisku

 

Wszystkie symulacje, obliczenia oraz analizy wykonujemy bazując na programie SoundPLAN 8.0.

Pomiary hałasu

 • pomiary hałasu pochodzącego z instalacji przemysłowych (zakłady przemysłowe, zakłady rolne, kurniki, myjnie, parkingi, stacje paliw itd.)
 • pomiary poziomu mocy akustycznej urządzeń

Pomiary hałasu wykonujemy za pomocą najnowszego sprzętu marki SVANTEK.

Projekty i doradztwo akustyczne

 • pomoc w tworzeniu projektów, układ oraz kształt budynków zachowując optymalne parametry akustyczne
 • pomoc w doborze materiałów izolujących dźwięk
 • projektowanie oraz realizacja systemów wygłuszeń instalacji przemysłowych, maszyn, urządzeń oraz budynków mieszkalnych
 • ocena planowanej inwestycji i koncepcji projektu na wstępnym etapie

  Projektujemy przestrzenie przyjemne nie tylko dla ucha, ale również dla oka. Dzięki naszemu software’owi jesteśmy w stanie z dużą dokładnością obliczyć warunki akustyczne w pomieszczeniu

  Po realizacji projektu gwarantujemy sprawdzenie sprawności wygłuszenia poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów.

Zainteresowany?