Akustyka budowlana

Akustyka budowlana

Audyt akustyczny – w jakim celu?

Audyty akustyczne projektowanych budynków wykonuje się w celu zabezpieczenia przed ponadnormatywnym hałasem wnętrz pomieszczeń przeznaczonych pod stały pobyt ludzi zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi normy: PN-B-02151-3:2015-10 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych’’ w zakresie ochrony przed hałasem.

Przykładowo, deweloper chce wybudować budynek wielorodzinny przy ruchliwej ulicy w centrum miasta. Lokalizacja projektowanego budynku warunkuje duże oddziaływanie akustyczne od źródeł hałasu komunikacyjnego (samochody, motocykle, tramwaje itp.). W tym momencie z pomocą przychodzimy my. Na podstawie rzeczywistych pomiarów określamy faktyczne oddziaływanie jakie następować będzie na elewacje projektowanego budynku, a następnie przy wykorzystaniu oprogramowania SoundPLAN oraz INSUL, a także technologii BIM, rysujemy budynek w modelu 3D i wyliczamy wymagane izolacyjności akustyczne przegród zewnętrznych (w tym: ścian, okien, nawiewników, świetlików oraz drzwi). Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń przekazujemy do zleceniodawcy (w tym przypadku dewelopera) dokładne informacje, w zakresie wymaganych parametrów izolacyjności przegród zewnętrznych na poszczególnych elewacjach oraz piętrach budynku.

Pora dnia

Pora nocy

Rozpocznijmy współpracę w zakresie ekologii akustycznej. Na co czekasz?

Zapewniamy wsparcie i doradztwo akustyczne, przygotowujemy projekty i ekspertyzy akustyczne a także wykonujemy pomiary hałasu.

Przejdź do formularza