EKO-AKUSTYKA

Twój partner w zwalczaniu i pomiarach hałasu! 

Przeprowadzamy

Pomiary hałasu

Zapewniamy

Profesjonalne doradztwo

Pomiary hałasu i analizy akustyczne

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i profesjonalnym rozwiązaniom zapewniamy kompleksowe usługi akustyczne.

Świadczymy kompleksowe usługi akustyczne.  Codzienną pracę opieramy o bogate doświadczenie i znajomość branży, najnowszy sprzęt (który pozwala sprawnie wykonać precyzyjny pomiar hałasu) oraz zaawansowane oprogramowanie do opracowania analiz akustycznych i przygotowania projektu akustycznego.

Czym jest hałas?

Wibracje i hałas zalicza się do zanieczyszczeń środowiskowych. Z roku na rok, rośnie ich nasilenie, związane m.in. z rozwojem przemysłowym oraz rozbudową infrastruktury komunikacyjnej. Uporczywe i szkodliwe dźwięki tworzą niekorzystny klimat akustyczny środowiska przyrodniczego oraz są uciążliwe dla człowieka. W ustawie o ochronie środowiska pojawia się precyzyjne określenie hałasu – są to dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz.

Rzetelne pomiary akustyczne

Pomagamy w zwalczaniu hałasu! Wykonujemy precyzyjne pomiary akustyczne w środowisku oraz inne pomiary hałasu. Następnie, przeprowadzamy profesjonalne  analizy akustyczne.

Do pomiarów hałasu na stanowiskach pracy oraz emisji hałasu do środowiska wykorzystujemy najlepszy sprzęt pomiarowy, pochodzący od lidera w swojej branży – firmy SVANTEK. Do naszej dyspozycji pozostaje m.in. analizator dźwięku i drgań SVAN979 (pierwsza klasa dokładności), kalibrator akustyczny SV35AEN, 4-metrowy maszt SV35AEN.

Projekty akustyczne i montaż izolacji akustycznych

Wyniki przeprowadzonych pomiarów hałasu i analiz akustycznych wykorzystujemy do przygotowania projektów, które pozwolą dopasować inwestycje do obowiązujących norm środowiskowych i ograniczyć emitowany hałas. Przygotowujemy przemysłowe projekty akustyczne (wygłuszenia urządzeń, maszyn, budynków) oraz zapewniamy fachowy montaż izolacji akustycznych.

Pomiary Akredytowane

Pomiary oferowane przez naszą firmę , posiadają Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1699.

Akredytacja jest to nadanie kompetencji przez krajową jednostkę akredytującą (Polskie Centrum Akredytacji), w zakresie rzetelności wykonywanych usług oraz działania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Innymi słowy, mając certyfikat podmiotu akredytowanego, klient nie musi zastanawiać się nad jakością usług jakie świadczysz. Symbol akredytacji na sprawozdaniu z wykonanych badań jest gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz otrzymania wyników rzetelnych i wiarygodnych.

Ponadto, Akredytacja w zakresie pomiarów emisji hałasu do środowiska umożliwia wykonywanie pomiarów hałasu pochodzącego z zakładu, gdzie zostało wydane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, oraz pochodzącego z instalacji, która objęta została pozwoleniem zintegrowanym.

Analizy akustyczne

Na podstawie analiz wykonanych w specjalistycznym oprogramowaniu, pomagamy w tworzeniu operatów oraz w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych.

Akredytowane pomiary hałasu

Wykonujemy pomiary hałasu pochodzącego z instalacji przemysłowych do środowiska. Nasze pomiary są zgodne z obowiązującymi normami, a wysokiej klasy sprzęt posiada ważne świadectwa wzorcowania.

Projekty i Doradztwo

Projektujemy oraz realizujemy systemy wygłuszeń zarówno dla instalacji przemysłowych, jak i powierzchni mieszkalnych. Nasze projekty są zarówno przyjazne dla ucha jak i dla oka.

Napisz do nas

    Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: tworzenie nowych miejsc pracy.